Pentru notificarea accidentelor și incidentelor de aviație civilă, contactați-ne la numărul de telefon +40 751 192088 sau la adresa de e-mail notificari@aias.gov.ro

Documente de interes public

 • Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Autorității de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS);
 • Regulamentul de organizare și funcționare;
 • Structura organizatorică (organigrama);
 • Anunțurile posturilor vacante scoase la concurs;
 • Lista completă a persoanelor cu funcții de conducere și datele de contact ale acestora;
 • Numele, prenumele și datele de contact ale persoanei responsabile cu difuzarea informațiilor de interes public;
 • Numele, prenumele și datele de contact ale persoanei responsabile de relația cu presa;
 • Coordonatele de contact ale Autorității de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS);
 • Programul de funcționare;
 • Programul de audiențe și modul de înscriere pentru audiențe;
 • Adresa de e-mail pentru transmiterea electronică a petițiilor;
 • Bugetul anual;
 • Situația plăților (execuția bugetară);
 • Registrul operațiunilor generatoare de obligații de plată (ROGOP);
 • Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și a altor drepturi prevăzute de acte normative;
 • Transparența veniturilor salariale;
 • Bilanțurile contabile;
 • Programul anual al achizițiilor publice;
 • Centralizatorul achizițiilor publice;
 • Lista contractelor de achiziție publică, cu valoare mai mare de 5000 de euro;
 • Declarațiile de avere și declarațiile de interese ale persoanelor cu funcții de conducere, precum și ale membrilor consiliului de conducere al AIAS;
 • Programele și strategiile proprii;
 • Rapoarte anuale de activitate ale AIAS;
 • Rapoarte periodice de activitate ale directorului general al AIAS;
 • Rapoarte anuale de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001;
 • Rapoarte semestriale privind soluționarea petițiilor primite;
 • Rapoarte de investigație privind siguranța aviației civile;
 • Studii și analize privind siguranța zborului;
 • Recomandări privind siguranța aviației civile;
 • Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate de AIAS;
 • Modalitățile de contestare a deciziilor AIAS, în situația în care persoanele se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate;
 • Model de formular de solicitare a informațiilor de interes public, în baza Legii nr. 544/2001;
 • Model de reclamație administrativă în cazul unui răspuns negativ privind accesul la informațiile de interes public solicitate, în baza Legii nr. 544/2001;
 • Model de reclamație administrativă în cazul neprimirii în termenul legal a unui răspuns privind accesul la informațiile de interes public solicitate, în baza Legii nr. 544/2001.

Tipărire Email

Ultimele știri

România asigură secretariatul Rețelei europene a autorităților responsabile de investigațiile privind siguranța aviației civile (ENCASIA)

În cadrul celei de-a 19-a reuniuni plenare a Rețelei europene a autorităților responsabile de investigațiile privind siguranța aviației civile – ENCASIA (European Network of Civil Aviation Safety Investigation Authorities), eveniment care a avut loc pe data de 26 septembrie 2019 în Varșovia (Polonia), doamna Simona WIST, Șeful Serviciului Comunicare și Relații Publice din cadrul Autorității de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS), a fost desemnată Secretar ENCASIA.

Citește mai departe...

Comunicat de presă privind incidentul de aviație civilă produs în data de 9 iulie 2019 pe pista 08L a Aeroportului Internațional “Henri Coandă” București-Otopeni

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS) a fost notificată în data de 9 iulie 2019, în jurul orelor 20.00 LT, cu privire la faptul că o aeronavă comercială de tip ATR42-500 a aterizat pe Aeroportul Internațional “Henri Coandă” București-Otopeni, cu roțile trenului de aterizare blocate. Pasagerii și membrii echipajului de la bordul aeronavei au fost debarcați în siguranță.

Citește mai departe...

AIAS e emis raportul final de investigație în cazul accidentului de aviație civilă produs în data de 29 noiembrie 2017 în zona pârtiei Borlova din complexul turistic Muntele Mic

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS) a finalizat activitățile de investigație în cazul accidentului de aviație civilă produs în data de 29 noiembrie 2017, în zona pârtiei Borlova din complexul turistic Muntele Mic, județul Caraș-Severin, în care a fost implicat elicopterul tip AS 350 B3 Écureuil, înmatriculat YR-DEX, operat de S.C Dunca Expediții S.A.

Citește mai departe...

Accidente și incidente de aviație civilă

AIAS este autoritatea unică la nivel național care efectuează investigații privind siguranța în cazul evenimentelor de aviație civilă, cu scopul determinării faptelor, cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea acestora.

Click aici pentru mai multe informații.

Studii și analize

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS) elaborează studii și analize privind siguranța zborului și emite buletine informative periodice privind nivelul de siguranță al aviației civile din România.

Click aici pentru mai multe informații.

Recomandări de siguranță

AIAS emite recomandări privind siguranța zborului bazate pe informații rezultate din investigațiile privind siguranța aviației civile, în vederea prevenirii producerii unor incidente și/sau accidente similare în aviația civilă.

Click aici pentru mai multe informații.