Pentru notificarea accidentelor și incidentelor de aviație civilă, contactați-ne la numărul de telefon +40 751 192088 sau la adresa de e-mail notificari@aias.gov.ro

Specificul activităților de investigații privind siguranța aviației civile

Statutul investigatorilor în domeniul siguranței

În cazul producerii unui eveniment de aviație civilă, este numit un investigator-șef, responsabil pentru coordonarea investigației. Misiunea lui este aceea de a conduce activitățile de investigație începând de la notificarea evenimentului și până la elaborarea raportului final. În funcție de circumstanțele evenimentului, investigatorul-șef poate apela și la alți investigatori sau experți, cu scopul de a organiza grupuri de lucru.

Conform prevederilor art. 11 al Regulamentului (UE) nr. 996/2010, investigatorul-șef are autoritatea de a lua măsurile necesare pentru a răspunde cerințelor investigației privind siguranța, fără a aduce atingere vreunei anchete judiciare.

Investigatorul-șef are, în special, următoarele drepturi:

  • de a avea acces imediat, fără restricții și piedici la locul incidentului sau accidentului, precum și la aeronavă, la conținutul sau resturile acesteia;
  • de a asigura listarea imediată a dovezilor și îndepărtarea controlată a rămășițelor sau componentelor pentru a fi examinate sau analizate;
  • de a avea acces imediat la înregistratoarele de zbor, la conținutul acestora și la orice alte înregistrări relevante, precum și de a prelua controlul asupra acestora;
  • de a solicita și contribui la o autopsie completă a corpurilor persoanelor rănite mortal și de a avea acces imediat la rezultatele acestei examinări sau ale testelor efectuate pe probe prelevate;
  • de a solicita examinarea medicală a persoanelor implicate în operarea aeronavei sau de a solicita efectuarea de teste pe probe prelevate de la aceste persoane și de a avea acces imediat la rezultatele acestor examinări sau teste;
  • de a convoca și examina martorii, precum și de a le solicita acestora să furnizeze sau să prezinte informații sau dovezi relevante pentru desfășurarea investigației privind siguranța;
  • de a avea acces liber la orice informații sau înregistrări pertinente deținute de proprietarul, titularul certificatului de tip de aeronavă, organizația de întreținere responsabilă, organizația de instruire, operatorul sau fabricantul aeronavei, de autoritățile responsabile pentru aviația civilă, Agenția Europeană pentru Siguranța Aviației și de furnizorii de servicii de navigație aeriană sau de administratorii aerodromului.

Investigatorul-șef extinde drepturile enumerate mai sus la experții și consultanții săi, precum și la reprezentanții acreditați și la experții și consultanții acestora, în măsura necesară pentru ca aceștia să poată participa efectiv la investigația privind siguranța. Respectivele drepturi nu aduc atingere drepturilor investigatorilor și experților desemnați de autoritatea responsabilă de ancheta judiciară.

Orice persoană care participă la investigații privind siguranța își îndeplinește sarcinile în mod independent și nu solicită sau acceptă instrucțiuni de la o altă persoană, în afara investigatorului-șef sau a reprezentantului acreditat.

Atunci când evenimentul are loc în străinătate și implică România, în conformitate cu dispozițiile Anexei 13 la Convenția Aviației Civile Internaționale privind investigarea accidentelor și incidentelor aviatice, statul pe al cărui teritoriu s-a produs evenimentul trebuie să notifice Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS), astfel încât un investigator, având rolul de reprezentant acreditat, să fie nominalizat. El este corespondentul oficial al investigatorului-șef din partea statului în care a avut loc evenimentul.

Confidențialitatea activităților de investigații

Potrivit legii, activitățile de investigație sunt supuse secretului profesional, având în vedere faptul că pe parcursul investigației se operează cu anumite informații confidențiale sau nevalidate, care sunt indispensabile pentru progresul investigației și care nu pot fi făcute publice pe parcursul acesteia.

Atât timp cât procesul de investigație nu este finalizat, AIAS nu va face speculații cu privire la orice scenarii posibile ale evenimentului, care nu conferă o înțelegere a cauzelor acestuia și, astfel, nu contribuie la îmbunătățirea siguranței, ci – dimpotrivă – pot perturba în continuare familiile victimelor și opinia publică.

Etapele unei investigații privind siguranța

Întrucât avioanele sunt mijloace de transport în comun, investigația privind siguranța în cazul unui accident de aviație este un proces complex, chiar și atunci când sunt disponibile înregistratoarele de zbor, deoarece un accident se produce, în general, dintr-un lanț de cauze (determinante și, respectiv, favorizante). Astfel, pentru aflarea cauzei/cauzelor producerii unui accident de aviație, trebuie luați în calcul toți factorii posibili care au concurat la producerea acestuia: vremea, pregătirea pentru zbor, controlul traficului aerian, starea aeronavei, calificările piloților, organizarea companiei aeriene care opera zborul etc., toate aceste activități de documentare necesitând eforturi considerabile din partea tuturor persoanelor implicate în procesul de investigație.Astfel, o investigație complexă durează, în medie, doi ani, uneori chiar și mai mult.

Independența

În activitatea sa, Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS) este independentă în raport cu orice structură juridică, autoritate de reglementare sau de siguranță aeronautică, operator aerian, agent aeronautic civil, precum și în raport cu orice parte ale cărei interese ar putea intra în conflict cu sarcinile încredințate. AIAS desfășoară investigații privind siguranța aviației civile, independent de orice alte anchete sau investigații și nu are atribuții în stabilirea responsabilităților sau a răspunderii juridice.

Tipărire Email

Ultimele știri

România asigură secretariatul Rețelei europene a autorităților responsabile de investigațiile privind siguranța aviației civile (ENCASIA)

În cadrul celei de-a 19-a reuniuni plenare a Rețelei europene a autorităților responsabile de investigațiile privind siguranța aviației civile – ENCASIA (European Network of Civil Aviation Safety Investigation Authorities), eveniment care a avut loc pe data de 26 septembrie 2019 în Varșovia (Polonia), doamna Simona WIST, Șeful Serviciului Comunicare și Relații Publice din cadrul Autorității de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS), a fost desemnată Secretar ENCASIA.

Citește mai departe...

Comunicat de presă privind incidentul de aviație civilă produs în data de 9 iulie 2019 pe pista 08L a Aeroportului Internațional “Henri Coandă” București-Otopeni

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS) a fost notificată în data de 9 iulie 2019, în jurul orelor 20.00 LT, cu privire la faptul că o aeronavă comercială de tip ATR42-500 a aterizat pe Aeroportul Internațional “Henri Coandă” București-Otopeni, cu roțile trenului de aterizare blocate. Pasagerii și membrii echipajului de la bordul aeronavei au fost debarcați în siguranță.

Citește mai departe...

AIAS e emis raportul final de investigație în cazul accidentului de aviație civilă produs în data de 29 noiembrie 2017 în zona pârtiei Borlova din complexul turistic Muntele Mic

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS) a finalizat activitățile de investigație în cazul accidentului de aviație civilă produs în data de 29 noiembrie 2017, în zona pârtiei Borlova din complexul turistic Muntele Mic, județul Caraș-Severin, în care a fost implicat elicopterul tip AS 350 B3 Écureuil, înmatriculat YR-DEX, operat de S.C Dunca Expediții S.A.

Citește mai departe...

Accidente și incidente de aviație civilă

AIAS este autoritatea unică la nivel național care efectuează investigații privind siguranța în cazul evenimentelor de aviație civilă, cu scopul determinării faptelor, cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea acestora.

Click aici pentru mai multe informații.

Studii și analize

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS) elaborează studii și analize privind siguranța zborului și emite buletine informative periodice privind nivelul de siguranță al aviației civile din România.

Click aici pentru mai multe informații.

Recomandări de siguranță

AIAS emite recomandări privind siguranța zborului bazate pe informații rezultate din investigațiile privind siguranța aviației civile, în vederea prevenirii producerii unor incidente și/sau accidente similare în aviația civilă.

Click aici pentru mai multe informații.