Pentru notificarea accidentelor și incidentelor de aviație civilă, contactați-ne la numărul de telefon +40 751 192088 sau la adresa de e-mail notificari@aias.gov.ro

România asigură secretariatul Rețelei europene a autorităților responsabile de investigațiile privind siguranța aviației civile (ENCASIA)

În cadrul celei de-a 19-a reuniuni plenare a Rețelei europene a autorităților responsabile de investigațiile privind siguranța aviației civile – ENCASIA (European Network of Civil Aviation Safety Investigation Authorities), eveniment care a avut loc pe data de 26 septembrie 2019 în Varșovia (Polonia), doamna Simona WIST, Șeful Serviciului Comunicare și Relații Publice din cadrul Autorității de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS), a fost desemnată Secretar ENCASIA.

Rețeaua europeană a autorităților responsabile de investigațiile privind siguranța aviației civile (ENCASIA) a fost instituită în baza Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind investigarea și prevenirea accidentelor și incidentelor survenite în aviația civilă.

ENCASIA este formată din directorii autorităților responsabile de investigațiile privind siguranța din toate statele membre ale Uniunii Europene și/sau, în cazul autorităților multimodale, din directorii departamentelor de aviație ale acestora sau din reprezentanții acestora.

ENCASIA vizează îmbunătățirea continuă a calității investigațiilor desfășurate de autoritățile responsabile pentru investigațiile privind siguranța și consolidarea independenței acestora. De asemenea, ENCASIA încurajează, îndeosebi, respectarea unor standarde înalte în domeniul metodelor de investigare și al formării investigatorilor.

Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, ENCASIA elaborează un program anual ce cuprinde sarcinile și activitățile ce trebuie întreprinse de grupurile sale de lucru (în prezent, șase grupuri de lucru) și organizează reuniuni plenare de două ori pe an. ENCASIA beneficiază de sprijinul unui co-secretariat, asigurat de un secretar desemnat din cadrul statelor membre ENCASIA, precum și de un secretar desemnat din cadrul Directoratului de Aviație al DG MOVE din cadrul Comisiei Europene.

Doamna Simona WIST, noul secretar ENCASIA desemnat din cadrul Autorității de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS) din România, va colabora cu toți membrii (în prezent, cele 28 de state membre ale Uniunii Europene) și observatorii ENCASIA și va asigura comunicarea dintre ENCASIA și Comisia Europeană, precum și dintre ENCASIA și Agenția Europeană pentru Siguranța Aviației – EASA (European Union Aviation Safety Agency).

Accidente și incidente de aviație civilă

AIAS este autoritatea unică la nivel național care efectuează investigații privind siguranța în cazul evenimentelor de aviație civilă, cu scopul determinării faptelor, cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea acestora.

Click aici pentru mai multe informații.

Studii și analize

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS) elaborează studii și analize privind siguranța zborului și emite buletine informative periodice privind nivelul de siguranță al aviației civile din România.

Click aici pentru mai multe informații.

Recomandări de siguranță

AIAS emite recomandări privind siguranța zborului bazate pe informații rezultate din investigațiile privind siguranța aviației civile, în vederea prevenirii producerii unor incidente și/sau accidente similare în aviația civilă.

Click aici pentru mai multe informații.