Pentru notificarea accidentelor și incidentelor de aviație civilă, contactați-ne la numărul de telefon +40 751 192088 sau la adresa de e-mail notificari@aias.gov.ro

România și Malta au semnat un protocol de colaborare în domeniul investigațiilor privind siguranța aviației civile

Pe data de 13 noiembrie 2018, Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS) din România și Bureau of Air Accident Investigation (BAAI) din Malta au semnat o Declarație de intenție privind cooperarea și asistența în domeniul investigațiilor accidentelor și incidentelor din aviația civilă, în conformitate cu standardele și practicile recomandate în cadrul Anexei 13 a Convenției de la Chicago și în cadrul Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010.

AIAS România și BAAI Malta vor coopera în domeniul investigațiilor accidentelor și incidentelor din aviația civilă, vor face schimb de informații și de bune practici privind organizarea, metodele și tehnicile implicate în desfășurarea investigațiilor privind siguranța aviației civile, precum și activitățile specifice de comunicare, cum ar fi publicarea rapoartelor de investigație, dar și comunicarea cu familiile victimelor și comunicarea cu mass-media.

Accidente și incidente de aviație civilă

AIAS este autoritatea unică la nivel național care efectuează investigații privind siguranța în cazul evenimentelor de aviație civilă, cu scopul determinării faptelor, cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea acestora.

Click aici pentru mai multe informații.

Studii și analize

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS) elaborează studii și analize privind siguranța zborului și emite buletine informative periodice privind nivelul de siguranță al aviației civile din România.

Click aici pentru mai multe informații.

Recomandări de siguranță

AIAS emite recomandări privind siguranța zborului bazate pe informații rezultate din investigațiile privind siguranța aviației civile, în vederea prevenirii producerii unor incidente și/sau accidente similare în aviația civilă.

Click aici pentru mai multe informații.